Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. 

Kelionių, šventų vietų lankymų žmogaus gyvenime gali būti daug. Šventų vietų aplankymas tampa dvasine praktika (sanskr. साधना sādhanā – dvasinė praktika) tik su Guru žinojimu.

 

2016 m.