1393562 43

Mai Ram Devi

 

Mai Ram Yoga Kriya - tai nathų tradicijos meditacijų praktika, skirta dieviškojo prado esmės suvokimui. Krija (sanskr. kriyā) reiškia veiksmą, judėjimą dieviškumo link. Nathai yra dharmos saugotojai, kurie perteikia jogos mokymą tam, kad pasaulyje išliktų žinojimas ir žmonija dvasiškai nedegraduotų. Nathų jogų tradicija neapsiriboja kilme ar religija, nes tradicijos ištakos atsirado amžių pradžioje (sanskr. yuga), kai dar nebuvo išsivysčiusios religijos. Nathų praktikos skirtos praplėsti žmonių sąmonę bei atverti gyvenimo tikslą žmogiškajame kūne, kuris yra skirtas amžinosios būties pažinimui. Todėl Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktikavimas praturtina kiekvieną esybę nepriklausomai nuo jos įsitikinimų, pareigų, kilmės ar rasės.

Mai Ram Yoga Kriya – tai meditacinių praktikų sistema, kuri padeda sukontroliuoti neramaus proto būsenas, neleidžiančias prasiskverbti į savastį. Mai Ram Yoga Kriya praktikuojama laikantis nuoseklumo, kuris leidžia kryptingai vystytis suvokiant savo asmeninius bei supančios aplinkos pokyčius. Sistemingai praktikuojant Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktiką harmonizuojama visa žmogaus esybė ir praplečiama sąmonė.

Mai Ram Yoga Kriya meditacinių praktikų tikslas yra pažadinti ir vystyti dvasinę galią per meditaciją – dhjaną. Mai Ram Yoga Kriya vysto koncentraciją bei laipsniškai atveria įžvalgą, kuri leidžia skirti laikinus dalykus nuo amžinų. Įžvalga ypač reikalinga dvasiniame tobulėjime. Tobulėjimas yra neįmanomas be aiškaus proto ir intelekto, gebančio atpažinti potyrius, apmąstyti bei suvokti juos.

Mai Ram Yoga Kriya meditacinių praktikų mokymas vyksta remiantis Aghorų kapalinų nathų tradicija, kurios puoselėtoja ir tęsėja yra Guru Mai Ram. Pagal tradiciją meditacijų praktikos turi būti perduotos ir inicijuotos Guru. Be Guru iniciacijos praktika nesuteikia dvasinio vystymosi rezultato, nes egoistinių paskatų vedamas žmogus visada iškreiptai suvokia save ir savo patirtį. Žmogus, praktikuojantis meditacijas bei trokštantis išsivaduoti iš dualybės tamsos, turėtų laikytis dorovės, puoselėti pagarbą, meilę, ištikimybę savo Guru bei mokymui. Žinantysis suvokia, kad tobulėjimas be Guru negalimas. Nathų tradicijoje sakoma, kad tikrasis Guru slypi kiekvieno mūsų viduje. Atverti savyje vidinį Guru įmanoma tuomet, kai viduje gimsta tikrasis mokinys. Šis gimimas atveda prie išorinio Guru, be kurio neįmanoma savižina, dvasinis tobulėjimas ir išsilaisvinimas nuo neišmanymo tamsos. Ištikimybė Guru ir nuolatinė praktika užtikrina sklandų vystymąsi. Dorovė ir meilė Guru sudaro dieviškumo pamatą ir leidžia pasiekti giluminį visų jogos praktikų rezultatą.

Mai Ram Yoga Kriya meditacinių praktikų sistema yra skirta tiek pradedantiems praktikuoti Mai Ram Yoga, tiek jau praktikuojantiems. Norintys praktikuoti ir gauti iniciaciją į Mai Ram Yoga Kriya privalo išklausyti kursą "Įvadas į Mai Ram Yoga Kriya meditacines praktikas". Kursas susideda iš paskaitų ir mokymosi jogų nathų meditacinių praktikų. Inicijuotieji į Mai Ram Yoga Kriya gali gilinti asmeninę meditacijų praktiką su Guru Mai Ram ašrame, retrituose bei individualiai praktikuoti namuose.

 

OM meditacija palydint Saule 292x230

 

Guru Mai Ram Devi OM meditacija palydint saulę. Žiūrėti >>