saulemenulisIšskirtinį poveikį mūsų planetai daro du dangaus kūnai - Saulė ir Mėnulis, kurių įtaka yra juntama ir matoma kaip priešingų energijų išraiška visuose reiškiniuose. Visatoje nuolatos pulsuoja aktyviosios ir pasyviosios energijos, kurių darni veikla sudaro egzistencinės būties gerovės pagrindą. Aktyviosios energijos siejamos su Saule, energingumu, veikla, augimu, šiluma. Pasyviosios - su Mėnuliu, ramybe, taikingumu, neveiklumu, tamsa, vėsa. 

Nuo neatmenamų laikų, siekdami brandinti išmintingumą bei teisingą reiškinių įžvalgą, jogai užsiima praktikomis, skirtomis Saulės ir Mėnulio garbinimui. Jos vadinamos Sūrya Namaskāra ir Chandra Namaskāra.

Lygiai kaip ir Mėnulis, neturėdamas jokios savo šviesos, atspindi Saulės šviesą, taip ir Chandra Namaskāra atspindi bei papildo Sūrya Namaskaros praktiką. Pastarajai pasitelkiamos Saulės mantros, kurios suaktyvina, pažadina kūrybingumą, paskatina veiklumą. Jos siejamos su Kūrėju bei vyriška energija. Chandra Namaskāra atliekama su Mėnulio mantromis, kuriose atsispindi moteriška Deivės Motinos energija - nuraminanti, atpalaiduojanti, atnešanti vieningumą, darną ir santaiką.

Sūrya Namaskāra ir Chandra Namaskāra praktikos - tai kūno padėtys, mantros, kvėpavmas ir ritmas. Žmogus, ritmingai atlikdamas asanų sekas, taisiklingai kvėpuodamas ir tardamas mantras, prisipildo dieviškos energijos, kuri sustiprina kūną, nuramina protą ir sukuria pozityvų energetinį lauką.

Nuoseklus ir pastovus Sūrya Namaskāra ir Chandra Namaskāra praktikavimas ne tik gerina fizinę savijautą, bet ir pakylėja dvasiškai. Padeda įsiklausyti į save, į aplnką bei išlikti darnoje su gamta ir visais mus supančiais reiškiniais.

 

 

Sūrya Namaskāra  - Saulės pasveikinimas

 

Sūrya Namaskāra - tai praktika, kurią išminčiai iš vedų laikų perdavė žmonėms. Išvertus iš sanskrito kalbos Sūrya reiškia "saulę", o Namaskāra - "sveikinimą, pagarbą". Tai yra Saulės ir visko, ką ji reprezentuoja makro ir mikro kosminiuose lygmenyse, garbinimo forma. Atlikdami Sūrya Namaskāra, mes atmename, kad egzistuoja aukštesnė jėga, kontroliuojanti visą mūsų aplinką - tiek išorinę, tiek vidinę. Išreiškiame dėkingumą Saulei už praėjusią dieną ir prašome jos palaiminimo ateinančiai dienai. Tačiau nemaldaujame, kad viskas pasidarytų savaime ir mums nereikėtų nė piršto pajudinti. Anaiptol, mes prašome įkvėpimo, energijos ir išmintingumo.

Saulės ciklų, mėnesių metuose, valandų paroje skaičiavimui vartojamas skaičius "12". Saulei taip pat suteikta dvylika vardų, todėl Sūrya Namaskāra atliekama 12 kartų, po 6 ciklus kaire ir dešine pusėmis, o kartu paeiliui kartojamos dvylika mantrų. Kiekvienoje mantroje slypi dieviškumas, todėl jaučiame sąmonės pakylėjimą. 

Praktiką geriau atliki ryte, saulei tekant. 

 

safe image

Guru Mai Ram Devi atlieka Sūrya Namaskāra - Saulės pasveikinimą 

ir skatina džiaugtis kiekviena nauja diena!  Žiūrėti >> 

 

 

Chandra Namaskāra - Mėnulio pasveikinimas

 

Vedų raštuose kalbama apie dvasinę ir kosminę Saulės ir Mėnulio fazių svarba. Saulė valdo mūsų sielą, o Mėnulis - mūsų protą. Šių dviejų planetų saveikoje atsiranda kintančios Mėnulio fazės. Nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal besikeisdamos fazės daro įtaką Žemei, gyvūnijai, augmenijai, žmogaus kūnui, protui ir emocijoms.

Chandra Namaskāra - tai Mėnulio garbinimo praktika. Išvertus iš sanskrito kalbos Chandra reiškia "mėnulį", Namaskāra - "sveikinimą, garbinimą". Ši, su mėnulio ciklais susijusi praktika, susideda iš keturiolikos asanų, atliekamų kaire ir dešine pusėmis. Asanų seka atitinka 14-os dienų Mėnulio judėjimą iki pilnaties dienos ir 14-os dienų judėjimą iki jaunaties dienos. 

Jogos mokymas atskleidžia, kad Mėnulis turi šešiolika fazių, kurias valdo šešiolika Deivių Nitju (sanskr. Nitya) - amžinai egzistuojančių energijų. Priklausomai nuo fazės, Mėnulį matome skirtingai, tačiau iš tiesų jis visuomet toks pats. Penkiolika skirtingų fazių mums yra regimos, o šešioliktoji, jas visas apjungiančioji, vadinama Tripurasundari, yra už mūsų matymo ribų. Taip ir kiekviena Nitja turi skirtingą išraišką, energiją, ritualinės apeigas, jantrą ir mantrą, o šešioliktoji apima visų Nitjų visumą. Deivės Nitjos valdo 72000 žmogaus kūne esančių kanalų (sanskr. Nadi), kuriais teka gyvybinė energija. 

Pilnaties (sanskr. Pūrnima) metu penkiolika Nitjų būna Mėnulyje, todėl jis ryškiai švyti. Nuo pirmosios Mėnulio fazės po pilnaties Nitjos viena po kitos palieka Mėnulį ir keliauja į Saulę, taip jį mažindamos, kol galiausiai, 15-ąją jaunaties (sanskr.Amavasya) dieną, Mėnulis lieka visiškai tamsus. Po jaunaties Nitjos viena po kitos grįžta, todėl pamažu Mėnulis vėl pradeda vis labiau švytėti, iki kol tampa visiškai pilnas.

Chandra Namaskāra atliekama 14 kartų, po 7 ciklus kaire ir dešine pusėmis, tariant Deivių Nitjų mantras. Reguliariai praktikuojant Chandra Namaskāra išsigrynina kūne cirkuliuojanti gyvybinė energija, todėl tampa įmanoma valdyti kintančias nuotaikas, veiksmus ir kitus Deivių Nitjų kaitos įtakojamus procesus žmogaus gyvenime.

Praktika geriausia atlikti vakare arba naktį, ypač, kai Mėnulis yra matomas.

Mai Ram Devi

 chandra

 Guru Mai Ram Devi atliekamas Mėnulio pasveikinimas - Chandra Namaskāra.