525084 101n

 

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) - joginų tradicijoje intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį.

Navaratrio sadhana (dvasinė praktika) vyksta du kartus metuose (kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėnesiais). Šie du periodai yra susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą.  

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri transformuojanti sąmonę Šaktės dvasinė energija.

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra medituoti į Šaktės aspektus, kurie apvalo jogino sąmonę nuo teršalų ir suteikia jam dvasinio žinojimo turtus.

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas – satva, radžas,tamas. Šaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas.

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantys su atvira širdimi ir nuoširdžiu atsidavimu medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, ydų ir t.t.

Navaratrio periodas – tai metas intensyviai askezei. Visos devynios dienos ir devynios naktys joginų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai joginas per askezę ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo.

Navaratrio metu M.R.Y. ašrame vyksta rytiniai ir vakariniai Navaratrio satsangai ir meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t.y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Šaktės galia ir šlovinama Guru Parampara