Senovės Raštų mokymai teigia, kad pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas turėtų būti troškimas atrasti savąjį Guru, kuris paskatintų dvasiniam tobulėjimui ir vestų į išsilaisvinimą...

Nathai yra jogos pradininkai ir dharmos (pasaulio įstatymo ir darnos) saugotojai, kurie perteikia jogos mokymą tam, kad pasaulyje išliktų žinojimas ir žmonija dvasiškai nedegraduotų...

Guru Mai Ram kreipimasis į mokinius ir praktikuojančius jogą po Tyrtha Jatros kelionės į Himalajus ... 

Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Tyrthos – tai šventos, sakralios vietos, skirtos meditacijai, atgailai bei žinojimo atsivėrimui...

Pamąstykime, kas yra ramybės būsena, kai aplinkui sumaištis, ką reiškia gyventi mieste tarp buities šurmulio neprarandant harmonijos su gamta, ir kokiu būdu įmanoma neprarasti savęs?...

Viskas vyko labai labai seniai, kai dar nebuvo Laiko. Dievai ir demonai nusprendė pamiršti tarpusavio nesutarimus ir suvienyti savo jėgas Pasaulio Pieno Vandenynui suplakti ir iš jo gelmių ištraukti didžiausią lobį - Amritą, Nemirtingumo nektarą...

Lyla yra Dievo žaidimas, o Maja - apgaulė, nežinojimas arba kosminė iliuzija, užgožianti tikrovę. Pasaulis yra permainingas ir nuolat kintantis reiškinių, formų, iliuzijų arba apgaulingų regimybių žaidimas...

Atsisėsk ramiai ir medituok. Atrask Tauriąją Savasties Tiesą. Džiaugsmo ieškok ne išorėje, o viduje...

Lytis – tai tik dalis Visumos, pusė jos. Visi mes esame tik atskiros pusės, Visuma atsiranda tik tada, kai apsijungiame...

Shakti (liet. Šaktė arba Šakti) - pirminė energija, Brahmano (visatos kūrėjo, Šivos) galia arba jo dinaminė raiška, be kurios neįmanoma suvokti Absoliuto... 

Sujungdami savyje vidu ir išorę, logiką ir alogiką, dešinę su kairę, viršų su apačią, gėrį su blogiu ir priimdami vyriškumą ir moteriškumą, mes susijungiame su Dievu...

Kančia yra nuolatinė žmogaus kova tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos, tarp dieviškos ir gyvuliškos prigimties...

Meilė lyg magnetas jungia dalelę su Visumą...

Kada ir iš kur atsirado nuoskauda ir kas ji yra?..

Visa, ką regime, yra sukurta mūsų proto ir gyvena jame. Protas turi savybę kurti materialias formas...

Lyla - Dievo žaidimas reiškinių pasaulyje, vykstantis nuo Pasaulio susikūrimo pradžios...

 Kai   vientisas organizmas dalijasi į du, gimsta dvi jėgos. Šios dvi jėgos yra skirtingos ir vadinamos vyriškuoju ir moteriškuoju pradais...