Guru Mai Ram Devi Rishikes maz

 Mai Ram Devi

 

OM Mahadev!

Mieli mokiniai ir praktikuojantys jogą,

 

Buvau su mokiniais keletoje Tyrtha jatrų, Varanasyje, Kumbha Meloje, Alahabade, ir Himalajuose. Ir šiandien sugrįžusi į Vilniaus ašramą noriu pasidalinti pamąstymais apie jogos pagrindą, jos kilmę, jogos populiarumą ir sklaidą visame pasaulyje. 

Joga – tai senovės Indijos jogų tradicijos mokslas, skirtas ne vien Indijai, bet visai žmonijai. Tai tikslus mokslas apie materiją ir sąmonę bei tobula praktinė saviugdos sistema, apjungianti į visumą visatą, žmogaus kūną, protą ir dvasią. 

Jogos praktika nereikalauja pasaulietinio, kasdienio gyvenimo ir pareigų atsižadėjimo, tačiau iki šių dienų esti jogų atsiskyrėlių, asketų, kurie davę įžadus, pasišventę siekia aukščiausiojo tikslo. Stebėjau savo mokinius ir jų būvimą su jogais atsiskyrėliais, asketais. Ir tuo pat metu suvokiau, kaip stipriai joga mus apjungia, siekiant bendro tikslo, o buvimas kartu dar labiau sustiprina mūsų ryžtingumą, drąsą, tvirtumą, tikėjimą, kantrumą. Stebint šį buvimą, tampa akivaizdu, kad joga yra žmogaus gyvenimo praktika, kuri yra skirta visiems, tiek atsiskyrėliui asketui, tiek žmogui, atliekančiam savo pareigas ir gyvenančiam miesto šurmuly, tiek jaunam, tiek senam, tiek sveikam, ir tiek sergančiam. Tai gyvenimo mokslas, skirtas visiems. Jis yra universalus ir neprieštarauja jokiam nuoširdžiam tikėjimui, jokiai kultūrai, rasei ir pan.

 

Fotografijų galeriją žiūrėti čia >>>

 

Nors šiuo metu joga yra labai populiari visame pasaulyje, tačiau joga yra neįkainojama senovės Indijos jogų tradicijos išsaugota dovana. Ši praktika, apjungia protą ir kūną, mintis ir veiksmus, bei padeda palaikyti harmoniją tarp žmogaus ir gamtos. Šiuo metu žmonės dažnai klaidingai supranta jogos praktiką. Jogos praktikos prasmė slypi ne fizinėse pozose ir kūno grožyje, o vienovės atradime su savastimi ir kūrinija. Jogos mokymas – tai tobula saviugdos sistema, keičianti visus žmogaus asmenybės aspektus, mūsų gyvenimo būdą, ugdanti sąmoningumą, padedanti prisitaikyti, bei adaptuotis prie įvairių gyvenimo pokyčių, išsilaisvinti nuo įvairių įtampų ir būti harmoningu žmogumi.

Archeologija atrado senovės Indo slėnio civilizacijos liekanas, apimančios šiuolaikinę šiaurės vakarų Indiją ir dalį Pakistano, kurios pradžia maždaug 3000 m. pr. m. e. Kalbant apie jogos kilmę, reikia paminėti šias iškasenas, rastas Indo slėnio vietose, su jogų figūrų vaizdais, sėdinčių jogos pozose. Garsiausia figūra sėdi ištiestomis ant kelių rankomis klasikinėje meditacinėje jogos pozoje. Šis įrodymas rodo, kad joga, nepriklausomai nuo jos literatūrinės (rašytinės) kilmės, Indijos subkontinente buvo praktikuojama daugiau nei keturis tūkstančius metų. Taigi, jogos mokymas gyvavo prieš daugelį tūkstantmečių, dar prieš religijų ir tikėjimo sistemų atsiradimą. Jogos tradicijoje Šiva yra laikomas pirmuoju Jogu, Adi Jogu, ir pirmuoju Guru, Adi Guru. Prieš daugelį tūkstantmečių Himalajuose Šiva perdavė savo absoliutų žinojimą išminčiams, kurie atsidavę askezei, siekė išsilaisvinimo. Šie išminčiai didingą Šivos mokymą perdavė skirtinguose pasaulio kraštuose, tokiose kaip Azija, Vidurio Rytai, Šiaurės Afrika ir Pietų Amerika.

Šiuolaikiniai mokslininkai, besidomintys jogos kilme, yra aptikę tam tikrus jogos mokymo aspektus bei artimas paraleles tarp senovės kultūrų visame pasaulyje. Nepaisant to, autentiška jogos sistema buvo užfiksuota ir išsaugota jogų tradicijos iki šių dienų Indijoje. Ji yra laikoma Indo-Sarasvatės slėnio civilizacijos amžinu kultūriniu palikimu. Ši civilizacija gyvavo apie 3 tūkst. metų prieš mūsų erą. Yra įrodyta, kad joga buvo tuometinės civilizacijos gyventojų materialaus ir dvasinio klestėjimo priežastis. Suakmenėjusios iškasenos ir figūros, rastos šios civilizacijos griūvėsiuose, vaizduoja jogos praktikos aspektus. Taip pat tam tikrų dievybių įspaudai byloja, kad šioje civilizacijoje buvo praktikuojama joga. Jogos mokymo įtaką galime atrasti ir kitų kultūrų tradicijose. Nors joga buvo praktikuojama prieš daugybę tūkstantmečių, tačiau rašytine forma šis mokslas užfiksuotas tik I amžiuje išminčiaus Patandžalio. Šiame sanskrito rašte Patandžalis užfiksavo klasikinės jogos sistemą, kuri sakytiniu būdu, iš kartos į kartą, buvo perduodama iš Mokytojo mokiniui. 

Šiandien milijonai žmonių praktikuojančių jogą visame pasaulyje jaučia jogos praktikos teikiamą naudą, todėl joga sparčiai populiarėja ir mūsų dienomis. Jau niekas neabejoja, kad jogos praktika padeda žmonėms palaikyti fizinę ir protinę sveikatą, o taip pat ir darnų gyvenimo būdą. Dabartinis žmogaus gyvenimas yra kupinas streso, įtampos, aistros ir nuolatinio skubėjimo. Jeigu žmogus praktikuoja jogą ir paiso jos principų, puoselėja dorybingumą, jis išmoksta atlaikyti kasdienio gyvenimo sunkumus, neprarasdamas stabilumo, santarvės, vidinės taikos ir ramybės.

 

Praktikuojantysis jogą turi žinoti sėkmingos praktikos pagrindus:

 • Surasti tikrą jogos Mokytoją.
 • Paisyti Mokytojo nurodymų. 
 • Praktikuoti ramioje, taikioje ir švarioje atmosferoje.
 • Praktikos metu stengtis atpalaiduoti kūną ir paleisti protinę įtampą. 
 • Palaikyti kūno ir proto švarą.
 • Saikingai maitintis.
 • Jogos praktika visuomet turi prasidėti nuo nusiraminimo ir padėkos Kūrėjui.
 • Visos jogos praktikos turi būti atliekamos sąmoningai, lėtai ir dėmesingai, stebint kūną ir kvėpavimą.
 • Visuomet svarbu atsižvelgti į savo asmenines galimybes, ligas ir amžių.
 • Svarbus praktikos pastovumas, reguliarumas, nes kitaip nebus rezultato.
 • Prisiminti, kad jogos praktika reikalauja disciplinos, valios pastangų, laiko ir nuoseklumo. Progresas vyksta laipsniškai, todėl praktikos rezultatas reiškiasi lėtai, po truputį. Praktika tampa sėkminga tik tuomet, kai ji praktikuojama viso gyvenimo eigoje. 
 • Visuomet prisiminkite, kad jogos technikos gali būti labai paprastos ir labai sudėtingos, todėl svarbu yra tikrojo Mokytojo buvimas, kuris žino sakraliąją jogos slaptį ir gali nuosekliai perduoti gilesnes jogos praktikos žinias tuomet, kai tik jūs būsite pasiruošęs jas priimti.
 • Ugdykite dorybingumą, kantrumą, dėmesingumą, discipliną bei suformuokite taurų savo praktikos tikslą, tai padės jums vystytis.

 

Iki kito mūsų susitikimo,

 

Mai Ram Devi

2019 m. rugsėjo 28 d.  

© Mai Ram Yoga