Lyla - Dievo žaidimas reiškinių pasaulyje, vykstantis nuo Pasaulio susikūrimo pradžios...

Kai   vientisas organizmas dalijasi į du, gimsta dvi jėgos. Šios dvi jėgos yra skirtingos ir vadinamos vyriškuoju ir moteriškuoju pradais...

Visa, ką regime, yra sukurta mūsų proto ir gyvena jame. Protas turi savybę kurti materialias formas...

Meilė lyg magnetas jungia dalelę su Visumą...

Atsisėsk ramiai ir medituok. Atrask Tauriąją Savasties Tiesą. Džiaugsmo ieškok ne išorėje, o viduje...

Sujungdami savyje vidų ir išorę, logiką ir alogiką, dešinę su kairę, viršų su apačia, gėrį su blogiu ir priimdami vyriškumą ir moteriškumą, mes susijungiame su Dievu...

Kada ir iš kur atsirado nuoskauda ir kas ji yra?..

Lytis – tai tik dalis Visumos, pusė jos. Visi mes esame tik atskiros pusės, Visuma atsiranda tik tada, kai apsijungiame...

Шакти – первичная энергия, сила Брахмана (творца Вселенной, Шивы) или его динамическое выражение, без которого понимание Абсолюта не возможно...

Lyla yra Dievo žaidimas, o Maja - apgaulė, nežinojimas arba kosminė iliuzija, užgožianti tikrovę. Pasaulis yra permainingas ir nuolat kintantis reiškinių, formų, iliuzijų arba apgaulingų regimybių žaidimas...