Guru Pūrnima - tai Guru diena, kuri yra švenčiama Guru pagerbimu kiekvienais metais per liepos mėnesio pilnatį. Tai šlovingojo Sadguru šventė – tikrojo, realizuoto Vedlio, vedančio žmogų iš tamsos į šviesą, iš neišmanymo į išmintingumą, iš mirties į amžiną būtį. 

Šią dieną mokiniai stengiasi būti šalia Guru, dėkoti Guru, džiaugtis Guru buvimu. Visi mokiniai apsijungia bendroje padėkos Guru maldoje - padėkos už meilę ir rūpestį, už kantrybę ir supratimą, už ego naikinimą, už nuolatinį palaikymą savęs pažinimo kelyje, kelyje į pažinimą to, kas yra slapčiausia kiekvienoje sieloje – į Dievą. Tai šlovingojo Sadguru šventė – tikrojo, realizuoto Vedlio, vedančio žmogų iš tamsos į šviesą, iš neišmanymo į išmintingumą, iš mirties į amžiną būtį.

  

असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मामृतं गमय ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

asato mā sadgamaya ।
tamaso mā jyotirgamaya ।
mṛtyormā amṛtaṃ gamaya ॥
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॥

Vesk mane iš nebūties į būtį.
Vesk mane iš tamsos į šviesą.
Vesk mane iš mirties į nemirtingumą.
Ramybė, ramybė, ramybė.

(bṛhadāraṇyaka upaniṣad 1.3.28)

 

Guru parampara egzistuoja tam, kad neišnyktų dharma. Guru kūnas – tai apreikštasis žinojimas. Žmogui, siekiančiam savirealizacijos, nepakanka vien protu ar intelektu priimti slapčiausias tiesas, aprašytas raštuose. Dvasiniam žinojimui ir išsivadavimui iš neišmanymo būtinas Guru.

 

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा ॥

dhyānamūlaṃ gurormūrtiḥ pūjāmūlaṃ guroḥ padam ।
mantramūlaṃ gurorvākyaṃ muktimūlaṃ guroḥ kṛpā ॥

Meditacijos Esmė – Guru Atvaizdas,
garbinimo Esmė – Guru Pėdos.
Mantros Esmė – Guru Žodžiai,
išsivadavimo Esmė – Guru Malonė.

(śrī guru gītā 86)

 

mairam56

Mūsų Gurudži - Mai Ram Devi

 

Guru Mai Ram yra dvasinės Aghora Kapali Nathų tradicijos saugotoja ir tęsėja. Ši tradicija aprašoma Vedose bei priskiriama metafizinei ir teologinei Advaitos filosofijai, kuri teigia, kad visa tikrovė yra vieninga, paklūstanti vienam principui. Mai Ram (sanskr. माईराम) dvasinis vardas, reiškiantis Dievo Motiną, yra įtrauktas į Guru Parampara linijos sąrašą, kuris saugomas Indijos ašramuose. 

Nuo 2009 m. Guru Mai Ram sadhaną atlieka Hari Ramo ašrame Varanasyje, Indijoje, o nuo 2012 m. – Lietuvoje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame. Mai Ram ašramuose atveriama galimybė prisiliesti prie Nathų jogų tradicijos, semtis jogos žinių, atlikti savižiną skatinančias ir gyvenimo kokybę keičiančias praktikas, kurios padeda tausoti sveikatą, ugdyti sąmoningus veiksmus, suvokti tikrovės esmę, o vidinį gyvybinės jėgos potencialą panaudoti kūrybai, darnai ir gėriui.

Gurudži yra Mai Ram International Yoga Association įkūrėja. Asociacija įkūrta siekiant vystyti ir plėtoti Mai Ram Yoga metodiką, organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvje ir užsienyje.

 

ParamaGuru

 Mai Ram ir Parama Guru Narendra Dev Ram

 

Senovės Raštų mokymai teigia, kad pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas turėtų būti troškimas atrasti savąjį Guru, kuris paskatintų dvasiniam tobulėjimui ir vestų į išsilaisvinimą. Sanskrito kalboje GU reiškia tamsą ir neišmanymą, RU – šviesą, žinojimą ir tamsos šalintoją.

Guru (sanskr. गुरु Guru) – tai dvasinis Mokytojas, vedlys, naikinantis neišmanymą, išminčius, egzistuojantis Dieviškoje Tiesoje ir perduodantis ją mokiniams.

Guru pažadina Tiesos pažinimo troškimą, nukreipia teisingu dvasinio vystymosi keliu bei maitina Žinojimu. Žmogus, neturintis Guru, Raštuose vadinamas vargšu, nelaimėliu.

Siekiant dvasinio augimo, savirealizacijos bei išsivadavimo būtina Guru Parampara tradicija. Parampara (sanskr. परम्परा paramparā) – „iš vieno kitam“, nenutrūkstamas tęstinumas, žinių perdavimas nuo pasaulio atsiradimo iki šių dienų. Guru Parampara tradicija - tai tiesioginis Mokytojo žinių perdavimas mokiniui iš kartos į kartą, be jokių pakitimų, išlaikant dvasinio mokymo autentiškumą.

 

anil

 Guru Anil Dev Ram ir Mai Ram Devi

 

Guru yra retai sutinkamas, todėl surasti tikrąjį Mokytoją laikoma didele sėkme.  

 

unnamed 10 700x487

Guru Mai Ram Devi su mokiniais