img 3085

 

Šivaratris (sanskr. शिवरात्रि Śivarātri) – Šivos naktis.

 

Jogos praktikui Šivos naktis yra labai reikšminga sadhana, kurios metu apsireiškia ypatingai stipri dvasinė energija, transformuojanti ir apvalanti sąmonę nuo teršalų.

Šiva, Jogos Valdovas, pirmasis Nathas ir Guru, davęs žmonijai jogos mokymą, todėl jogai šią naktį atsideda askezei ir susitelkdami į Aukščiausiąją Sąmonę medituoja. Šivaratrio mantromis jie šlovina Šivą bei išreiškia dėkingumą Guru Paramparos tradicijai.

Praktikuojančiam jogą praleisti šią naktį Guru ašrame yra labai palanku. Jau dieną iki Šivaratrio nakties, praktikuojantys turėtų laikytis askezės: pasninkauti, tramdyti juslinius geidulius, atlikti apsivalymo praktikas.

Ašrame Šivaratrio nakties metu vyksta meditacija bei joginiai garbinimo ritualai. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Stengiamasi visą naktį, iki saulės patekėjimo, išlaikyti budrumą, suvaldyti mieguistumą, išsiblaškymą ir inerciją. Intensyvaus periodo sadhana spartina sąmonės teršalų šalinimą, sustiprina valią, ryžtingumą, padeda suformuoti teisingas nuostatas, kurios daro įtaką pažangiam tolimesniam praktikuojančiojo jogą vystymuisi.