drasta

 

Visų jogos praktikų metų būtina stengtis atskleisti liudijančią sąmonę – Drašta.

Drašta yra vidinis vedlys, nešališkas stebėtojas, esantis visų mūsų gyvenimo procesų, reakcijų, jausmų centre. Jis nuolatos glūdi mumyse, bet regimas tampa tik tuomet, kai esame pilnatvėje.

Pilnatvė yra būsena, kurioje visi poliariškumai, pasireiškiantys per fizinį, subtilųjį, juslinį, emocinį savęs priėmimą, susijungia. Tuomet galime atitolti nuo minčių gausos ir stebėti save ramiai – be aistros, be vertinimo. Jei Drašta nėra išsivystęs, žmogus negali gyventi pilnatvės būsenoje, nes visada tapatina save su kūnu, mintimis, protu ir juslėmis, todėl jaučiasi atskirta dalimi. O nešališkas stebėtojas gali tyrinėti tai, ką mes slepiame, slopiname, ko gėdijamės, bijome, kuo bjaurimės – jis neturi apribojimų ir draudimų. Drašta nedalina gyvenimo patirties į gerą ir blogą, malonią ir skaudžią – visus poliariškumus jis sujungia su visuma ir suteikia mums pilnatvės pojūtį.

Visų žmogiškų problemų esmė yra ta, kad mes nuolat tapatinamės su savimone, ego, todėl neįžvelgiame savyje nešališko stebėtojo. Jis yra ypač subtili mūsų esybės forma, siejama su Esatimi. Drašta nėra susaistytas laiko ir erdvės, egzistuoja amžinajame „dabar“, savo žvilgsniu perverdamas visumą. Tai subtilus proto aspektas, kurį jogai vadina Buddhis, arba „pažadintu protu“. Buddhis – tai sudedamoji sąmonės dalis, intelektas, gebantis atskirti ir atmesti viską, kas netikra. Jis skatina savęs pažinimą, gebėjimus ir intuiciją, kuri yra tiesioginis Žinojimas.

 

Mai Ram Devi