Hatha jogaJogos praktika, skirta kūno kontrolės ugdymui ir sveikatai, yra vadinama Hatha joga

Hatha jogos esmė glūdi kūno gyvybingume. Pasak jogų, kūnas yra gyvas dėl egzistuojančių teigiamų ir neigiamų energijos srautų sąveikos. Sklandi energijos srautų veikla suteikia žmogui gerą sveikatą.

Neigiama energijos srovė vadinama Ha ir yra siejama su Mėnuliu, moterišku pradu, kairiąja kūno puse, dešiniuoju smegenų pusrutuliu, neigiamu poliumi ir Ida - mentalinės energijos kanalu. Teigiama energijos srovė vadinama Tha ir yra siejama su Saule, vyrišku pradu, dešiniąja kūno puse, kairiuoju smegenų pusrutuliu, teigiamu poliumi ir Pingala - gyvybinės energijos kanalu. Visata egzistuoja poliariškumo principu, kuris reiškiasi kitimu - cikliškai tekančios srovės nuolatos keičia viena kitą. Hatha joga yra mokslas apie priešingų energijų srautus, jų sąveika ir pusiausvyros kūrimą. Hatha jogos praktikos padeda mums išmokti pažinti šias energijas ir jas valdyti. Nuosekliai praktikuojant Hatha jogą atsiveria visatos įstatymo - harmoningos skirtybių dermės - suvokimas. 

Analogų Hatha jogos praktikoms pasaulyje nėra. Jas įvaldyti įmanoma tik kartu su meistru, Mokytoju, kurio praktikos rezultatas yra akivaizdžiai regimas - tai gyvenimo kokybė, kūno funkcijų valdymas, puiki psichinė ir fizinė sveikata. Mokytojo perteikiamos žinios padeda praktikuojančiam ne tik ištaisyti fizinius kūno trūkumus, bet ir subrandinti sąmoningumą, pasinerti į savižinos versmes.

 

                              Hatha jogos tikslai ir motyvai

 

Hatha joga yra metodas, padedantis žmogui išsaugoti puikią fizinę ir psichinę sveikatą, be kurios aukštesnės dvasinės jogos praktikos yra neįmanomos. Žmogaus kūnas reaguoja į vidinius ir išorinius dirgiklius, proto impulsus, todėl fizinė ir protinė sveikata tarpusavyje yra susijusios ir daro įtaką sąmonei. Hatha jogos tikslas nėra kūno ilgaamžiškumas, tačiau, siekiant gyvenimo darnos, prasmingos veiklos ir savižinos, kūnas neturėtų būti kliūtis. Priešingai, jis turi padėti mums realizuoti gyvenimo tikslą, atsiskleisti įvairiose veiklos sferose, užtikrinti gyvenimo kokybę ir prasmingumą.

Praktikuojant Hatha jogą, kūnas pamažu keičiasi ir galiausiai tampa tobulas, tačiau jo tobulumo sureikšminti nederėtų - puikavimasis kūnu slopina dvasinio augimo siekį. Pagrindiniai praktikuojančio Hatha jogą motyvai turėtų būti noras pažinti save, išsivaduoti iš materialumo, kūniškumo, neišmanymo ir tamsos. Įgytas kūno tobulumas ir puiki sveikata turi skatinti mus vystytis toliau. Pažinus savo kūną ir išmokus jį valdyti, suvokus jo laikinumą, gimsta troškimas pažinti subtilesnę esatį. Teisingo praktikavimo rezultatas yra augantis sąmoningumas ir prasminga veikla, brandinanti regimus vaisius.

 

Ką reikia žinoti praktikuojant Hatha jogą?     

 

Pradėdami praktikuoti Hatha jogą, turime susipažinti su savo kūnu. Kūną pažinti galima ne tik anatomiškai. Tikrasis pažinimas ateina tuomet, kai ne tik žinome, kur yra mūsų širdis, ar kitas organas, bet ir sugebame nukreipti savo sąmonę į širdį ir pajausti jos turinį. Tai procesas, žadinantis suvokimą, kad "aš esu mano širdis, plautis, koja". Tokiu būdu pamažu pažįstamas viso kūno turinys iki pat ląstelių.

Norint pasiekti gerų rezultatų praktikuojant Hatha jogą būtinas sąmonės ir dėmesio sutelktumas bei stipri valia. Valia turi būti sąmoningai nukreipiama į kūno funkcijų kontroliavimą, savęs pažinimą. Taip žmogaus sąmonė plečiasi ir naikina dualias vidines konstrukcijų formas, trukdančias įžvelgti pasaulio reiškinių vientisumą. Ilgainiui praktikuojant gimsta suvokimas, kad visa kas laike ir erdvėje egzistuoja dėl poliariškumo ir jo ritmo.

Visatos ritmą sukuria ryšys, pulsuojamas tarp pozityvių ir negatyvių polių. Tai ir yra būtis, visatos gyvybės raiška. Poliariškumas ir ritmas suteikia gyvenimą. Pozityvios ir negatyvios srovės ritmiškai keičia viena kitą, tokiu būdu palaikydamos pusiausvyrą visatoje. Taip pasireiškia Absoliutas. Pulsuojantis ritmas jogos raštuose perteiktas kaip Viešpaties, Šivos, šokis, kurio metu jis kuria, palaiko ir griauna.

Hatha jogos išmintis byloja, kad žmogaus kūno pozityvus polius yra viršugalvyje, o negatyvus - apatinėje kūno dalyje, tarpvietės srityje. Tarp šių dviejų polių atsiranda srovė, jogų vadinama Gyvenimu. Žmogaus kūnas gimsta ir miršta, tačiau siela niekad negimsta ir niekad nemiršta. Sielos įstatymas - tai savęs atsižadėjimas, kūno įstatymas - egoizmas. Praktikuodami Hatha jogą turime išmokti apjungti šias dvi priešybes - neprisirišti prie kūno, bet juo naudotis kaip priemone pažadinti savastį - dievišką pradą savyje ir skleisti besąlygišką meilę.

 

Mai Ram Devi

 

 Skaityti daugiau>>