Guru Mai Ram pamąstymai, sugrįžus iš Himalajų

 

Guru Mai Ram kreipimasis į mokinius ir praktikuojančius jogą po Tyrtha Jatros kelionės į Himalajus ... 

Plačiau...

Tikrojo Žinojimo esmė


Senovės Raštų mokymai teigia, kad pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas turėtų būti troškimas atrasti savąjį Guru, kuris paskatintų dvasiniam tobulėjimui ir vestų į išsilaisvinimą...

Plačiau...

2016 m. Tyrtha jatra Himalajais su Guru Mai Ram


Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Tyrthos – tai šventos, sakralios vietos, skirtos meditacijai, atgailai bei žinojimo atsivėrimui...

Plačiau...

Nathų jogos kilmė


Nathai yra jogos pradininkai ir dharmos (pasaulio įstatymo ir darnos) saugotojai, kurie perteikia jogos mokymą tam, kad pasaulyje išliktų žinojimas ir žmonija dvasiškai nedegraduotų...

Plačiau...

Mai Ram laiškas mokiniams ir praktikuojantiems jogą


Pamąstykime, kas yra ramybės būsena, kai aplinkui sumaištis, ką reiškia gyventi mieste tarp buities šurmulio neprarandant harmonijos su gamta, ir kokiu būdu įmanoma neprarasti savęs?...

Plačiau...

Legenda apie Nemirtingumo nektarą

 

Viskas vyko labai labai seniai, kai dar nebuvo Laiko. Dievai ir demonai nusprendė pamiršti tarpusavio nesutarimus ir suvienyti savo jėgas Pasaulio Pieno Vandenynui suplakti ir iš jo gelmių ištraukti didžiausią lobį - Amritą, Nemirtingumo nektarą...

Plačiau...