Aš esu...


Atsisėsk ramiai ir medituok. Atrask Tauriąją Savasties Tiesą. Džiaugsmo ieškok ne išorėje, o viduje...

Plačiau...

Vyras - Moteris ir Dharma

 

Lytis – tai tik dalis Visumos, pusė jos. Visi mes esame tik atskiros pusės, Visuma atsiranda tik tada, kai apsijungiame...

Plačiau...

Šakti


Shakti (liet. Šaktė arba Šakti) - pirminė energija, Brahmano (visatos kūrėjo, Šivos) galia arba jo dinaminė raiška, be kurios neįmanoma suvokti Absoliuto... 

Plačiau...

Dviejų jungtyje yra Dievas


Sujungdami savyje vidu ir išorę, logiką ir alogiką, dešinę su kairę, viršų su apačią, gėrį su blogiu ir priimdami vyriškumą ir moteriškumą, mes susijungiame su Dievu...

Plačiau...

Apie kančią

 

Kančia yra nuolatinė žmogaus kova tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos, tarp dieviškos ir gyvuliškos prigimties...

Plačiau...

Apie Meilę


Meilė lyg magnetas jungia dalelę su Visumą...

Plačiau...